Spellchecker Morisien

Sizesion

Kan enn mo souligne an rouz, to kapav right-click lor li pou gagn bann sizesion. Lor portab sa pa pou marse.

Referans

Sa spellchecker-la servi kouman referans ek inspirasion Diksioner Morisien par Dr. Arnaud Carpooran. Si to trouv kit erer, klik lor Kontak anba adrwat pou avoy nou enn mesaz. Mersi!

(De mo ki pann trouve dan diktioner-la: kit, mo.)